Sample Headline

MUDr. Roupová Miroslava

Promoce na LF Plzeň 1985
Atestace z interního lékařství 1989
Atestace oboru praktický lékař pro dospělé 2005
Praxe Interní oddělení hematologické FN Plzeň
Založení soukromé ordinace 1994

V rámci celostní medicíny, sleduji nejrůznější postupy v diagnostice a léčbě svých pacientů.

Zde uvádím semináře, kurzy a přednášky, které jsem absolvovala v rámci seznámení s alternativními možnostmi diagnostiky a léčby: