MUDr. Roupová Miroslava

Uzavřené smlouvy:

 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 
 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 
 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR
 
 217 Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
 
 228 Zdravotní pojišťovna Média
 

Pro obor interna: Smlouvy se všemi pojišťovnami mimo 111 a 211